Klacht of Bezwaar

Bent u het met een besluit van de raad of het college oneens dan kunt u meerdere gevallen in bezwaar gaan en later zelfs in beroep. Ook als u vindt dat u niet juist bent behandeld door een gemeenteambtenaar, collegelid of raadslid, dan kunt u een klacht indienen. Op de gemeentelijke website kunt u meer lezen over het indienen van een klacht of bezwaar