Direct contact met raadsleden

U kunt een lid van de gemeenteraad e-mailen om iets te melden of om een afspraak te vragen.

Een overzicht van de raads- en commissieleden en hun e-mailadres vindt u bij Wie is wie. Zij kunnen uw punt zo mogelijk aan de orde stellen. Ook kunt u onderwerpen die op de agenda van de raadscommissie staan met hen bespreken.