Burgerinitiatief

Elke inwoner van Heerhugowaard heeft de mogelijkheid om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Dit is in de verordening op het Burgerinitiatief vastgelegd. Het moet een onderwerp zijn dat voor de inwoners in z'n algemeenheid of een groep inwoners van belang is. Heeft u een duidelijk idee over hoe de leefbaarheid voor u en andere inwoners kan worden verbeterd? Leg dan het voorstel of idee aan de gemeenteraad voor.

De gemeenteraad neemt uw voorstel in behandeling. Zo heeft u direct invloed op het democratisch proces in Heerhugowaard.

Waar kunt u uw burgerinitiatief naartoe sturen?

  • naar de raadsgriffier, postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard
  • of u geeft het af bij de receptie van het gemeentehuis: Parelhof 1

U hoort binnen één week wat er met uw initiatief gebeurt en wanneer het op de raadsagenda komt.

Meer informatie kunt u vinden in de verordening en de toelichting daarbij.