Visie Sociaal Domein

10 juni 2021

Op 14 juni a.s. vergaderen de raadscommissie van Heerhugowaard en het forum van Langedijk samen. Zij behandelen dan de visie op het Sociaal Domein. Als u wilt inspreken dan kunt u zich melden bij de griffie. Wilt u hier gebruik van maken dan verzoeken wij u vriendelijk om uiterlijk a.s. maandag 12:00 uur een e-mail te sturen aan griffie@gemeentelangedijk.nl  U hoort dan van de griffie hoe u kunt inspreken. U kunt uw inspreektekst ook schriftelijk indienen via het eerder genoemde e-mail adres.

Terug naar nieuws