Overzicht van nieuwsberichten juni 2020

Geen bespreking Voorjaarsnota op 2 juli 23 juni 2020

Vanwege tijdsdruk die ontstaan is door de impact van het coronavirus, zal er dit jaar geen Voorjaarsnota behandeld worden.

De vergadering van de commissie Stad en Ruimte op 15 juni 2020 komt te vervallen. 09 juni 2020

De commissievergaderingen S&R en M&S zijn samengevoegd.