Geen bespreking Voorjaarsnota op 2 juli

Vanwege tijdsdruk die ontstaan is door de impact van het coronavirus, zal er dit jaar geen Voorjaarsnota behandeld worden.

Deze bespreking stond gepland op 2 juli, maar deze gaat niet door.

In oktober zal er een Kaderbrief aan de raad toegezonden worden als voorbode van de Begroting 2021.

  • 23 juni 2020
Terug