Raadsvergadering 14 april digitaal

09 april 2020

Spoedwet

Op 9 april 2020 is een tijdelijke spoedwet in werking getreden, waarmee het mogelijk gemaakt is dat gemeenteraden digitaal beraadslagen en tevens digitaal besluiten nemen.

Geen publiek in de raadzaal

In de raadzaal zal om die reden geen publiek aanwezig kunnen zijn en de raadsleden nemen op afstand aan de vergdering deel. U kunt via deze website de vergadering live en integraal volgen. De dag na de vergdering zal deze ook als archiefbestand ontsloten worden, zodat u deze terug kunt kijken.

Inspreken

Mocht u bij één van de agendapunten in willen spreken, kunt u zich tot de griffie wenden (griffie@heerhugowaard.nl), zodat met u besproken kan worden hoe u in deze digitale vergadering uw bijdragekunt leveren.

Terug naar nieuws