Alle raadsactiviteiten t/m 6 april geannuleerd

Gezien de maatregelen die landelijk genomen worden en de sociale gevoelens die dit met zich meebrengt, is de conclusie getrokken dat alle raadsactiviteiten tot en met 6 april geannuleerd worden.

De volgende activiteiten vinden geen doorgang:

17 maart: Auditcommissie
17 maart: Eerste bijeenkomst van de Werkgroep Democratische Interactie & Participatie
19 maart: Politiek actief
24 maart: Raadsvergadering (onderwerpen gaan naar 14 april)
26 maart: Politiek actief
27 maart: Interviews ten behoeve van de Midterm Review
31 maart: Commissie Stad en Ruimte (onderwerpen gaan naar 7 april)
1 april: Regio Alkmaar raadsavond
3 april: Plenaire terugkoppeling interviews Midterm Review

Voor al deze activiteiten zal zo spoedig mogelijk een alternatieve datum gezocht worden.
Eind maart/begin april informeren we u over de raadsactiviteiten na 6 april. Vooralsnog gaan we er van uit dat deze doorgang vinden.

  • 16 maart 2020
Terug