Alle raadsactiviteiten t/m 6 april geannuleerd

16 maart 2020

Gezien de maatregelen die landelijk genomen worden en de sociale gevoelens die dit met zich meebrengt, is de conclusie getrokken dat alle raadsactiviteiten tot en met 6 april geannuleerd worden.

De volgende activiteiten vinden geen doorgang:

17 maart: Auditcommissie
17 maart: Eerste bijeenkomst van de Werkgroep Democratische Interactie & Participatie
19 maart: Politiek actief
24 maart: Raadsvergadering (onderwerpen gaan naar 14 april)
26 maart: Politiek actief
27 maart: Interviews ten behoeve van de Midterm Review
31 maart: Commissie Stad en Ruimte (onderwerpen gaan naar 7 april)
1 april: Regio Alkmaar raadsavond
3 april: Plenaire terugkoppeling interviews Midterm Review

Voor al deze activiteiten zal zo spoedig mogelijk een alternatieve datum gezocht worden.
Eind maart/begin april informeren we u over de raadsactiviteiten na 6 april. Vooralsnog gaan we er van uit dat deze doorgang vinden.

Terug naar nieuws