Commissie Mens en Samenleving d.d. 15 januari 2019 VERVALT

20 december 2018

Het enige agendapunt van deze commissie: Raadsvoorstel Wijziging GR Cosensus, komt aan de orde in de vergadering van de commissie Stad en Ruimte op 8 januari 2019.

Terug naar nieuws