Overzicht van nieuwsberichten augustus 2017

De vergadering van de commissie SO op dinsdag 05 september 2017 VERVALT 24 augustus 2017

Deze vergadering komt te vervallen. Het enige agendapunt Vaststelling bestemmingsplan 'De Vaandel Midden' wordt behandeld in de commissie MISB op 4 september.

Raadsvergadering op woensdag 6 september komt te vervallen. 07 augustus 2017

In verband met het ontbreken van agendapunten vervalt de vergadering. De eerstvolgende vergadering van de raad is dinsdag 26 september 2017.