Overzicht van nieuwsberichten januari 2017

Commissieleden SO zijn uitgenodigd bij punt 08 van cie MISB op 31 jan 26 januari 2017

Het agendapunt betreft het raadsvoorstel Huisvestingsverordening aanpassen: behouden voorrang voor vergunninghouders bij woningtoewijzing.

GEWIJZIGDE VERGADERLOCATIE: Raadsvergadering 24 jan 2017 in HHNK 19 januari 2017

Let op: er wordt vergaderd in zaal Waterland van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK, zaal Waterland, Stationsplein 136, Heerhugowaard)

Vanavond gaat de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling niet door. 12 januari 2017

Vanavond is er geen commissie Maatschappelijke Ontwikkeling wegens het ontbreken van agendapunten.