Raadsvergadering op woensdag 6 september komt te vervallen.

07 augustus 2017

In verband met het ontbreken van agendapunten komt de vergadering van de raad op 6 september te vervallen.

Terug naar nieuws