De vergadering van de commissie MO op donderdag 09 maart 2017 VERVALT

06 maart 2017

In goed overleg met de voorzitter, de burgemeester, wethouders en het ambtelijk apparaat komt de commissie van donderdag 09 maart te vervallen.

Uitleg:

o De APV wordt (weer) ondergebracht bij burgemeester Blase als portefeuillehouder, verschuift een maand en gaat terug naar commissie MISB.

o De presentatie Jeugdzorg, inhoudelijke stand van zaken verschuift op verzoek van de wethouder naar een maand later, dus naar april.

o Bleef alleen over Raadsvoorstel Leerlingenvervoer. Het levert geen problemen op als deze een maand later behandeld wordt, dus ook deze gaat naar cie MO van 06 april.

Hiermee bevat de agenda alleen nog maar ter kennisname stukken.

Terug naar nieuws