Overzicht van nieuwsberichten 26 januari 2017

Commissieleden SO zijn uitgenodigd bij punt 08 van cie MISB op 31 jan 26 januari 2017

Het agendapunt betreft het raadsvoorstel Huisvestingsverordening aanpassen: behouden voorrang voor vergunninghouders bij woningtoewijzing.