Presentatie s.v.z. Sociaal Domein op 7 juli 2016. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: raadzaal.

27 juni 2016

 Raads- en commissieleden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een informatiebijeenkomst over de stand van zaken in het Sociaal Domein op donderdag 7 juli a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Deze informatiebijeenkomst gaat vooraf aan de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen die om 20.30 uur begint.

Terug