Commissies MO op 12 mei vervalt. Commissie SO wordt samengevoegd met commissie MISB op 9 mei

21 april 2016

Vergadering van de commissie MO d.d. 12 mei vervalt bij gebrek aan te bespreken agendapunten.
Vergadering van de commissie SO d.d. 10 mei wordt verschoven naar 9 mei en samengevoegd met de commissie MISB.

Op 9 mei vergadert de commissie SO van 19.30 uur tot 20.00 uur; om 20.00 uur begint de commissie MISB

Terug naar nieuws