Startnotitie over het minimabeleid, stadspassen en schuldhulpverlening

24 september 2015

Aan de agenda van de commissie MO is een startnotitie minimabeleid toegevoegd, ten behoeve van het Benen op tafel overleg dat voorafgaat aan de vergadering van de commissie MO op 1 oktober. De notitie vindt u onderaan bij de agenda, onder het kopje Vergaderstukken. Het BOT-overleg begint om 19.00 uur.

Terug naar nieuws