Derde editie Jongerengemeenteraad op 19 februari 2015

16 februari 2015

PERSBERICHT

19 februari Jongerengemeenteraad 3de editie

Op donderdag 19 februari organiseert de gemeenteraad van Heerhugowaard voor de derde keer een jongerengemeenteraad. Hierbij krijgen leerlingen van de middelbare scholen uit Heerhugowaard de gelegenheid om voor één keer de rol te vervullen van een gemeenteraadslid. Dit jaar zal deze speciale raadsvergadering in de teken staan van de openbare orde en veiligheid met als aandachtspunt de invloed van social media. Daarnaast zullen de jongeren debatteren over het uitgangsleven in Heerhugowaard. De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze begint om 18.30 uur (inloop 18:00 uur) en duurt tot ongeveer 20.35 uur. Programma:  http://raad.heerhugowaard.nl/Vergaderingen/Jongerengemeenteraad/2015/19-februari/18:00  

Bij de jongerengemeenteraad gaan leerlingen met elkaar in debat over onderwerpen die jongeren in Heerhugowaard op dit moment bezighouden. Vorig jaar was het thema duurzaamheid. De leerlingen worden door echte raadsleden ondersteund. Het debat zal onder meer door de burgemeester worden geleid. Na het debat zal een viertal juryleden de beste fractie en debater kiezen. 

Tijdens de pauze en na afloop is er volop gelegenheid om nader kennis te maken met de raadsleden van gemeente Heerhugowaard. Net als de gewone raadsvergaderingen is ook deze bijzondere raadsvergadering openbaar. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de griffie via griffie@heerhugowaard.nl of volg ons via twitter @rdheerhugowaard #raadhhw.

Terug naar nieuws