Verslag Praat met de Raad

02 december 2014

Verslag Praat met de Raad: ''hoe oefen ik invloed uit op mijn stad?''

Op donderdag 20 november 2014 was het zover: de Praat met de Raad over het thema: “hoe oefen ik invloed uit op mijn stad” vond plaats in het gemeentehuis van Heerhugowaard.

Dat inwoners uit Heerhugowaard geïnteresseerd zijn in de gemeentelijke besluitvorming bleek uit de royale opkomst. Alle tafels waren gevuld en dit zorgde voor levendige discussies. Vervolgens was nogtijd om na te praten met raadsleden, wethouders en deelnemers onderling.                                                            praat-me-de-raad-20-november-3-kleiner-gemaakt

De avond werd ingeleid door de initiatiefnemers van deze avond, raadsleden Rene Schoemaker en Jan van der Starre. René Schoemaker heette iedereen welkom en legde middels een korte introductie de bedoeling van de avond uit.  

Na de introductie van deze speciale editie van Praat met de Raad was het de taak voor de gespreksleiders en tevens raadsleden Carola van ’t Schip, Alex Harren en Ad Jongenelen om per tafel de verschillende casussen toe te lichten en hierover in dialoog te gaan met de deelnemers. Daarnaast deden wethouders van Diemen en Oude Kotte enthousiast mee met de gesprekken en vertelden zij hoe het college aankijkt tegen actief burgerschap en welke acties inwoners mogelijk kunnen ondernemen om meer invloed te hebben.

Er stonden in totaal drie tafels, die allemaal één fictieve casus behandelden. Aan twee tafels werd het onderwerp: “hoe organiseer ik een openbare barbecueplek in het park” behandeld, en bij een tafel het onderwerp: “hoe zorg ik voor de komst van een discotheek?”

Tijdens behandeling van de casussen ontstonden er mooie discussies aan de verschillende tafels.De gesprekken die per tafel plaatsvonden hadden een paar overeenkomsten. Een terugkerend woord was ‘draagvlak’. Indien een bewoner namelijk invloed wil uit oefenen op de besluitvorming of zelf een initiatief wil indienen, is het belangrijk dat omstanders/belanghebbenden het hiermee eens zijn.

Bij de tafel waar de casus ‘discotheek’ werd behandeld werd er naast draagvlak, ook een duidelijke communicatie naar de bewoners als aandachtspunt genoemd. “We willen eerder geïnformeerd worden over de plannen van de gemeenteraad of college. Het liefst via de voorpagina van de krant of een wijkgesprek”, aldus een deelnemer aan deze gesprekstafel. Buurtinformatieverstrekking vonden de deelnemers van belang. Terugkoppeling vanuit de gebruikers, ondernemers en omwonenden; ‘’met elkaar, in plaats van over elkaar’’.

De twee andere tafels, die de casus barbecue als onderwerp hadden, kwamen tot andere inzichten.
‘’Handvaten voor het realiseren van een succesvol initiatief’’, noemde een deelnemer de verschillende suggesties die de aanwezigen aandroegen.
Een voorbeeld hierbij is een format- dat als leidraad gebruikt kan worden bij het indienen van een initiatief. Daarnaast werd er gepleit voor een gemeentelijk loket, waarbij bewoners informatie
kunnen krijgen over hoe zij invloed kunnen uitoefenen. Dit loket zou in het gemeentehuis of online kunnen worden opgericht.

foto-praat-met-de-raad-20-november-kleiner-gemaaktAls laatst werd er geconstateerd dat er een spanningsveld aanwezig is omtrent de vraag: wie bepaalt wat? “Als ik een barbecueplek wil organiseren, wil mijn buurman dat dan ook?” en “ het is toch ook een algemeen belang dat mensen rustig kunnen wonen”. Daarom zouden genoeg bewoners vóór een dergelijke initiatief moeten zijn.   

Na afloop van de casussen werd de avond teruggekoppeld door de gespreksleiders en vond er een vragenronde plaats, waarbij deelnemers en wethouders hun ervaring van de avond kenbaar maakten. Feedback die werd genoemd was duidelijke communicatie naar de deelnemers toe. Sommigen dachten dat de avond kans bood om vragen te stellen of ideeën naar voren te brengen. Het was echter vooral bedoeld om inzicht te geven in het besluitvormingsproces en het uitoefenen van invloed hierop aan de hand van fictieve casussen. Een andere deelnemer vond de casusgerichte behandeling juist een pluspunt. ‘’Ik kwam hier en liet me verrassen’’.    

De Praat met de Raad is goed verlopen. Er vonden leuke gesprekken plaats en er zijn nieuwe inzichten geboden door suggesties van de deelnemers. Het is een eerste mooie aanzet voor toekomstige Praat met de Raad avonden bevonden. Initiatiefnemers van de avond René Schoemaker en Jan van der Starre kijken met een tevreden gevoel terug op de Praat met de Raad.

René Schoemaker: "het was mooi om te zien dat onze inwoners, de politici en de ambtenaren tot boeiende gesprekken kwamen over het meedenken over een andere manier van communiceren met elkaar. Samen de stad en onze wijken vormgeven! Dit smaakt duidelijk naar meer en ik hoor van zowel inwoners als politici alweer nieuwe ideeën hoe we dit verder kunnen ontwikkelen. Het geeft energie en nieuw elan. Ik hoop dan ook dat we veel inwoners mogen begroeten bij volgende sessies".

Jan van der Starre werd aangesproken door een van deelnemers die vertelde dat hij in eerste instantie wat sceptisch was over het programma, maar toen hij uitgelegd kreeg dat casussen fictief waren en het alleen en uitsluitend ging om de procedure , werd hij vrolijk. ‘’Ik kwam met gemengde gevoelens, maar ging vrolijk naar huis door het enthousiasme van de raadsleden die de tafel voor zaten’’, aldus de deelnemer. Als laatst wil raadslid Van der Starre een compliment geven aan alle deelnemers, de ambtenarij, raadsleden en niet te vergeten de griffie.

Terug naar nieuws