Presentatie over het Stadshart

16 juni 2014

Voorafgaand aan de technische bespreking van de Jaarstukken is er vanavond een presentatie over het Stadshart. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Trouwzaal.

 

Op 6 mei jongstleden heeft wethouder Stam in de commissie SO in beslotenheid een presentatie gegeven over het Stadshart. In het raadsconvent van 10 juni is bekrachtigd dat de 'publieksversie' van deze presentatie ook voor alle raads- en commissileden zal worden gegeven 

Terug naar nieuws