Overzicht van nieuwsberichten juli 2013

Startbijeenkomst gemeenteraden regio Alkmaar betreffende drie decentralisaties. 18 juli 2013

Op 11 september is een startbijeenkomst voor de gemeenteraden gepland. Nadere informatie volgt na de vakantieperiode.

Zomerreces tot 27-08-2013 01 juli 2013

Vanwege het zomerreces zal de gemeenteraad tot en met 26 augustus niet vergaderen. De eerstvolgende raadsvergadering is op 27 augustus 2013