Commissie MO - ook de leden van de commissie Middelen zijn welkom op 9 december 2013

25 november 2013

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling op 9 december 2013

De leden van de commissie Middelen zijn van harte uitgenodigd bij de behandeling van agendapunt 6 Raadsvoorstel Invoering nieuwe Drank- en Horecawet, gelet op de relatie met handhaving en openbare orde.

Terug naar nieuws