Begrotingsraad vanaf 16.00 uur live te volgen!

31 oktober 2013

Volg de behandeling van de raadsbegroting live via http://heerhugowaard.raadsinformatie.nl/live

De Raadsbegerotng is de uitwerking en verwerking van de Voorjaarsnota. De Raad geeft aan wat de plannen zijn voor het komende jaar en welke middelen daarvoor worden ingezet.
De Raadsbegroting is onderverdeeld in de beleidsbegroting en de financiƫle begroting. In de Raadsbegroting legt de gemeenteraad de definitieve koers voor het komende jaar vast met het daarbij behorende financiƫle plaatje. Pas dan wordt er definitief duidelijk wat er in 2014 precies zal worden gedaan in Heerhugowaard en hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld.

De Raadsbegroting is een belangrijk stuk voor de Raad om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende functies

Terug naar nieuws