Evaluatie maaibeleid in extra vergadering commissie Stadsbeheer op 30 september as.

17 september 2013

Er is voor de behandeling van de evaluatie van het maaibeleid een extra vergadering van de commissie Stadsbeheer (SB) gepland op 30 september aanstaande, aanvang 20.30 uur. Op verzoek van de gemeenteraad geeft het college van B&W in deze vergadering de ervaringsgegevens van het veelbesproken maaibeleid met eventuele conclusies en keuzemogelijkheden aan de commissie.

Terug naar nieuws