Overzicht van nieuwsberichten september 2013

Evaluatie maaibeleid in extra vergadering commissie Stadsbeheer op 30 september as. 17 september 2013

Er is voor de behandeling van de evaluatie van het maaibeleid een extra vergadering van de commissie Stadsbeheer (SB) gepland op 30 september aanstaande, aanvang 20.30 uur. Op verzoek van de gemeenteraad geeft het college van B&W in deze vergadering de ervaringsgegevens van het veelbesproken maaibeleid met eventuele conclusies en keuzemogelijkheden aan de commissie.

Vergaderdatum commissie MO is gewijzigd 17 september 2013

Door een samenloop met regionale raadsbijeenkomsten zijn de vergaderdata voor de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) de komende drie maanden gewijzigd ten opzichte van de planning. De nieuwe vergaderdata voor de commissie MO zijn: 7 oktober, 11 november en 9 december 2013.

Commissie stadsontwikkeling vanavond live te volgen 03 september 2013

Vanavond is de commissie Stadsontwikkeling vanaf 20.00 uur weer via onze livestream te volgen via http://heerhugowaard.raadsinformatie.nl/live