Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 4 september as. gaat niet door

21 augustus 2013

Vanwege het ontbreken van agendapunten gaat de geplande vergadering van de commissie MO niet door.

Terug naar nieuws