Tweede Praat met de Raad over AWBZ aan het einde van het jaar

18 april 2013

PERSBERICHT

gemeenteraad Heerhugowaard
Uitgifte: 19 april 2013
Informatie: Griffie
Telefoon: 072-5755212
E-mail: griffie@heerhugowaard.nl


Tweede Praat met de Raad bijeenkomst over de AWBZ waarschijnlijk eind van het jaar

Op donderdag 4 april organiseerde de gemeenteraad van Heerhugowaard een ‘Praat met de Raad’ bijeenkomst over de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een gevolg van het regeerakkoord is dat gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen voor een deel van de AWBZ. Het Rijk wil via de AWBZ alleen nog de zwaarste vormen van begeleiding en zorg aan ouderen en gehandicapten vergoeden. Wijkverpleging en langdurige geestelijke gezondheidszorg worden ondergebracht in de zorgverzekering (de ziektekostenverzekering), lichtere vormen van zorg en begeleiding voor deze doelgroepen worden met ingang van 2015 de verantwoordelijkheid van gemeenten. En die decentralisatie naar gemeenten gaat gepaard met bezuinigingen. Dat kan pijn doen: bij mensen die deze zorg nodig hebben en bij organisaties die deze zorg bieden.


Om te kijken waar de gemeente de aankomende jaren de accenten moet gaan leggen, heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard met bewoners, professionals en andere betrokkenen op het gebied van de AWBZ gepraat. De opkomst was groot: ruim 180 bewoners en professionals wisselden die avond van gedachten met de raad.
Er waren heel veel vragen van bezorgde bewoners. Sommige vragen konden direct beantwoord worden, maar veel ook nog niet. Die gingen namelijk over zaken die nu nog niet duidelijk zijn en die afhankelijk zijn van het Rijk. Het is namelijk nu nog niet bekend wanneer het Rijk een besluit neemt over de decentralisatie van de AWBZ, Dit hangt onder meer af van het Sociaal Akkoord.


Daarom heeft de gemeenteraad besloten om een tweede bijeenkomst te organiseren. Dit doet hij op het moment dat er meer duidelijkheid is over de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken vorm gaat geven. Dan kan hij ook op meeste vragen een helder en duidelijk antwoord geven. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit aan het einde van dit jaar zijn.

Interesse in de uitkomsten?

U kunt HIER klikken voor de presentatie

En HIER voor de uitkomsten

Foto: Praat met de Raad tafel op 4 april 2013

foto

Terug naar nieuws