Overzicht van nieuwsberichten 11 april 2013

Evaluatie jongerengemeenteraad 11 april 2013

De jongerengemeenteraad is met de deelnemende scholen geevalueerd. Uitkomst: februari 2014 wordt er weer een jongerenraad georganiseerd wegens het grote succes!