Overzicht van nieuwsberichten 28 februari 2013

commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van 6 maart as. gaat niet door 28 februari 2013

De vergadering van de commissie MO van 6 maart 2013 gaat niet door vanwege het ontbreken van te bespreken stukken.