Persbericht: Praat met de raad op 4 april over de AWBZ

19 februari 2013

Praat met de raad over uw toekomst!

Op donderdag 4 april organiseert de gemeenteraad een ‘Praat met de raad-bijeenkomst’ over de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor een deel van de huidige AWBZ. Het rijk wil via de AWBZ alleen nog de zwaarste vormen van begeleiding en zorg aan ouderen en gehandicapten vergoeden. Verpleging in verpleeghuizen en langdurige geestelijke gezondheidszorg wordt ondergebracht in de zorgverzekering (de ziektekostenverzekering), lichtere vormen van zorg voor deze doelgroepen worden met ingang van 2015 de verantwoordelijkheid van gemeenten. En die decentralisatie naar gemeenten gaat gepaard met bezuinigingen. Dat kan pijn doen: bij mensen die deze zorg nodig hebben en bij organisaties die deze zorg bieden. De gemeenteraad wil graag met bewoners, professionals en anderen betrokken op het gebied van de AWBZ in gesprek om kijken wat daar, binnen de financiële grenzen, aan gedaan kan worden en waar de gemeenteraad de komende jaren de accenten moet gaan leggen. Want gemeenten hebben keuzemogelijkheden om de decentralisatie vorm te geven.

Praat met de raad begint op 4 april om 19.00 uur in het gemeentehuis. Iedereen is welkom, maar graag van te voren aanmelden bij de griffie.

Kijk hier voor het volledige programma en meer informatie en volg ons op twitter @rdheerhugowaard #raadhhw

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met de griffie: griffie@heerhugowaard.nl of belt u ons op telefoonnummer 14072. 

Terug naar nieuws