Voorjaarsnota

Voorjaarsnota 2019 en Jaarstukken 2018

Stukken jaarrekening 2018

27/06/19 Definitieve Jaarstukken 2018

13/06/19 Beantwoording technische vragen jaarrekening 2018 incl MPG

23/05/19 Raadsvoorstel Jaarstukken 2018

23/05/19 Meerjarenprognose grondexploitatie 2019

23/05/19 Jaarstukken 2018 concept vs. 0.3

23/05/19 Archiefverslag 2018

23/05/19 Reactie op verslag archief KPI’s

 

Stukken Voorjaarsnota 2019:

13/06/19 Beantwoorden technische vragen Voorjaarsnota 2019

23/05/19 (concept) Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2019

23/05/19 Voorjaarsnota 2019

23/05/19 Aanbiedingsbrief

 

Voorjaarsnota 2017, Jaarstukken 2016, MPG 2017, Reservekeeper 2017

03/07/17 Accountantsverslag 2016 (rapport van bevindingen)

08/06/17 Bijlage bij beantwoording technisch vragen documenten raad 5 juli 2017 Stand van zaken H300 - ext- mei 2017 (pdf, 149kB)

08/06/17 Bijlage bij beantwoording technisch vragen documenten raad 5 juli 2017 Actielijst Veiligheidsconferentie 30 maart 2016 (pdf, 163kB)

07/06/17 Beantwoording technische vragen documenten raad 5 juli 2017 versie 08 juni (pdf, 1.067kB)

31/05/17 Jaarstukken 2016 (defintief) (pdf, 109.879 kB)

31/05/17 Jaarstukken 2016 (instant magazine)

31/05/17 Toelichting proces jaarstukken 2016 (INT17-2342) (pdf, 84 kB)

31/05/17 Addendum bij de nota reserves en voorzieningen 2017 (Bij17-281) (pdf, 103 kB)

31/05/17 Addendum bij de Voorjaarsnota 2017 (Bij17-280) (pdf, 117 kB) 

01/05/17  Voorjaarsnota voor iPad (pdf 17,7 MB)

26/04/17  Jaarstukken 2016 (pdf, 97,7 MB)

24/04/17  Voorjaarsnota 2017 (pdf, 17,1 MB)

19/04/17 Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) (pdf, 577 kB)

19/04/17 Nota reserves en voorzieningen 2017 (pdf, 906kB)

30/03/17  Gewijzigde planning jaarstukken 2016 (pdf, 57,3kB)

25/03/17  Aangepaste planning aanlevering jaarstukken 2016 (pdf,18,3 kB)

 

Voorjaarsnota 2016, Jaarstukken 2015, MPG 2016, Reservekeeper 2016 

16/08/16  Toelichting Inge Harmsen d.d. 16 augustus  per email verzonden

16/08/16  Vaststellen jaarstukken 2015 met de bijlagen:

16/08/16  Controleverklaring jaarrekening 2015 gemeente Heerhugowaard

16/08/16  Verslag van bevindingen accountant

16/08/16  Jaarstukken 2015 gemeente Heerhugowaard

16/08/16  Overzicht aanpassingen in definitieve jaarrekening 2015 (naar aanleiding van accountantscontrole)

NIEUW Toelichting mutaties jaarstukken 2015 (pdf, 2,537 MB)

NIEUW Voorjaarsnota 2016 (pdf, 9.709 MB)

NIEUW Jaarstukken 2015 (pdf, 10.687 MB)

NIEUW Meerjarenprognose grondexplotaties (MPG) 2016 (pdf, 1.103 MB)

NIEUW Reservekeeper 2016 (pdf, 758 kB)

NIEUW Stresstest 2015 (pf, 416 kB)

NIEUW Afwijkingen  € 100.000  mei 2016 (pfd, 113 kB)

NIEUW Stand van zaken moties 26 april 2016 (pdf, 240 kB)

NIEUW Technische vragen documenten raad 30 juni 2016 (pdf, 1.313 MB)

Voorjaarsnota 2016 (pdf, 4.466 MB)

Jaarstukken 2015 (pdf, 7.654 MB)

MPG 2016 (pdf, 1,128 MB)

Reservekeerper 2016 (pdf, 903 kB)

Presentatie 05 april 2016 commissie SO - Toelichting op herziening grexen en wijziging BBV  (pdf 238 kbytes) 

Presentatie 10 mei 2016 VJN, Reservekeeper en MPG 2016 en Jaarstukken 2015 (pdf, 1.357 MB)

Presentatie gegeven door H.J. Leemhuis gegeven in de commissie MIddelen d.d. 13 juni over de Voorjaarsnota (pdf, 267kB)

Notitie meicirculaire 2016 (144kB)

 

Voorjaarsnota 2015, Jaarstukken 2014, Stresstest 2014, MPG 2015, Reservekeeper 2015, Burgerjaarsverslag 2014

RB2015069 Voorjaarsnota 2015, Reservekeeper 2015, Meerjarenprognose grondexploitaties 2015, Jaarstukken 2014, Burgerjaarverslag 2014 (pdf, 214 kB)

BeantwoordingTechnische vragen documenten raad 25 juni 2015 (pdf, 1.376 MB)

Jaarstukken 2014 incl controleverklaring (pdf, 11.253 MB)

Accountantsverslag 2014 definitief (pdf, 3.597 MB)

Overzicht stand van zaken van de door de Raad aangenomen moties t/m raadsvergadering van 24 maart 2015 (pdf, 64 kB)

Factsheet vergoedingen en regelingen AZC (pdf, 71 kB)

Risico's risicoprofiel jaarstukken 2014 (pdf, 341 kB)

 

 Voorjaarsnota 2015 (pdf, 916 kB)

Jaarstukken 2014 gewijzigd  (pdf, 7.673 MB)

Stresstest 2014 (pdf, 331 kB)

Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2015 (pdf, 1.584 MB)

Reservekeeper 2015 (pdf, 896 kB)

Burgerjaarverslag 2014 (pdf, 625 kB)


 

Jaarstukken 2013, Stresstest 2013, Burgerjaarsverslag 2013, Voorjaarsnota 2014, Reservekeeper 2014, MPG 2014

 Jaarstukken 2013 inc. controleverklaring (pdf, 11.0 MB)

Stresstest 2013 Powerpoint (pdf, 932 kB)

Stresstest 2013 (Begeleidend schrijven/ toelichting) (pdf, 106 kB)

Burgerjaarverslag 2013 (pdf 2.21 MB)

Voorjaarsnota 2014 (pdf, 1.01 MB)

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2014 (pdf, 1.36 MB)

Reservekeeper 2014 (pdf, 449 kB)

Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 2014 (pdf, 1.67 MB)

 Eerste Bestuursrapportage 2014 (pdf, 1.91 MB)

Marap 1-2014 Griffie (pdf, 162 kB)

RB2104073 Documenten raad 10 juni 2014 (pdf, 172 kB)

Overzicht stand van zaken aangenomen moties t/m 24 april 2014 (pdf, 290 kB)

Defintief Accountantsverslag 2013 (pdf, 365 kB)

Bij14-363 bijlage overzicht boekwaarde de Vaandel (pdf, 18,8 kB)

Bij14-364 Beantwoording technische vragen documenten raad 30 juni 2014 (pdf, 800 kB)

Bij14-398 Risico's weerstandsparagraaf jaarrekening 2013 HHW (pdf, 319 kB)

BW14-0315 Meicirculaire 2014 (pdf, 151 kB)

Bij14-402 Beantwoording technische vragen Marap 1 Griffie (pdf, 60,3 kB)

 

 

 

Voorjaarsnota 2013, jaarstukken 2012, MPG 2013, Stresstest, Burgerjaarsverslag 2012

 Informatie over de budgetcyclus van Heerhugowaard en de voorjaarsnota kunt u vinden door hier te klikken. 

Nieuw document jaarstukken 2012 (pdf, 758 kB)

Beantwoording technische vragen documenten raad 20 juni 2013 (pdf, 408 kB)

Besluitvorming over Jaarstukken 2012, voorjaarsnota en Reservekeeper 2013 (pdf, 124 kB)

Overzicht stand van zaken moties t/m april 2013 (pdf, kB)

Eerste bestuursrapportage 2013 (pdf, 778 kB)

Aanbiedingsbrief jaarstukken, voorjaarsnota en MPG (pdf, 53,4 kB)

Voorjaarsnota 2013 (pdf, 675 kB)

Jaarstukken 2012 (pdf, 12.2 MB)

Meerjaren Prognose Grondexploitaties  2012 (MPG) (pdf, 1.79 MB)

Burgerjaarsverslag 2012 (pdf, 2,77 MB)

Stresstest Heerhugowaard (pdf, 140 kB)

Reservekeeper 2013 (pdf, 390kB)

Rapport van bevindingen Deloitte 2012 (pdf, 594 kB)

 

Voorjaarsnota 2012, jaarstukken 2011, MPG 2012 en Burgerjaarverslag 2012

Aanbiedingsbrief jaarstukken, voorjaarsnota en MPG (pdf, 35,9 kB)

Voorjaarsnota 2012 (pdf, 496 kB)

Jaarstukken 2011 (pdf, 2.61 MB)

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2011 (MPG) (pdf, 2.44 MB)

Burgerjaarverslag 2011 (pdf, 2.49 MB)

In 2012 was er nog geen stresstest

Reservekeeper 2012 (pdf, 460 kB)

Rapport van bevindingen Deloitte 2012 (pdf, 594 kB)

 

Beantwoording technische vragen voorgaande jaren:

Beantwoording technische vragen documenten raad 28 juni 2012 (pdf, 502 kB)

Beantwoording technische vragen documenten raad 30 juni 2011 (pdf, 386 kB)

Beantwoording technische vragen VSP 30 juni 2011 (pdf, 41,8kB)

Beantwoording technische vragen Burgerbelang 2011 (pdf, 116 kB)