Raadsverordeningen

Hieronder vindt u de verordeningen die betrekking hebben op het gemeentebestuur zelf, de zgn. raadsverordeningen. Vindt u hieronder niet wat u zoekt, kijk dan op in de volledige verzameling gemeentelijke verordeningen op de gemeentelijke website

Verordening op het burgerinitiatief (65 kB pdf.)

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad (49 kB pdf.)

Verordening op de rekenkamerfunctie (120 kB pdf.)

Controleverordening 2016 geconsolideerd (131 kB pdf)

Treasury statuut (443 kB pdf.)

Inspraakverordening (54 kB pdf.)

Financiële verordening (art.212 Gemeentewet) (179 kB pdf.)

Verordening op het raadsconvent 124 kB pdf.)

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2016 (527kB)

(52,2 kB pdf.)

Instructie Griffier 2014 (116 kB pdf.)

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Heerhugowaard (159kB)

Verordening werkgeverscommissie griffie 2012 (248 kB)

Gedragscode voor de Gemeenteraad (311kB)

Gedragscode voor de burgemeester (296kB)

Gedragscode voor de wethouders (302kB)

Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad (131kB)

Handleiding Geheimhouding (227kB)

Verordening op de auditcommissie 2016 geconsolideerd (134 kB)

Handreiking handhaving van de integriteit van de politiek (151 kB)

Mores van de raadzaal (66,6 kB)

Reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van raad en commissies van Heerhugoaard 2017 (302 kB)