Begroting gemeenteraad

Raadsbegroting 2020

Raadsbegroting 2019

Raadsbegroting 2018 

Raadsbegroting 2017

In overeenstemming met de bestuurlijke kalender zal morgen, 14 september, de raadsbegroting 2017 aan u beschikbaar worden gesteld. Het document zal worden geplaatst op https://raad.heerhugowaard.nl/dossiers/begroting-gemeenteraad/

De raadsbegroting zal worden geagendeerd voor uw vergadering van 9 november a.s. Technische bespreking van het document vindt plaats in de commissievergadering MISB van 31 oktober.

U kunt over dit document technische vragen stellen. Wilt u zo vriendelijk zijn om daarvoor weer van het aan u beschikbaar gestelde format gebruik te maken? Per fractie wordt vandaag een exemplaar van het format aan de fractievoorzitter verstuurd. De uiterste datum voor het inleveren van de technische vragen is 30 september a.s. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw vragen in te dienen bij griffie@heerhugowaard.nl?

Van de vragen die voor deze datum zijn gesteld ontvangt u de beantwoording op 19 oktober, zodat u deze bij de voorbereiding van de bespreking van de raadsbegroting op 31 oktober kunt betrekken. Vragen die na 30 september binnenkomen zullen wel beantwoord worden, maar daarvan wordt niet gegarandeerd dat u de beantwoording vóór de commissie ontvangt.

Op 5 oktober 2016 krijgt u het raadsvoorstel met conceptbesluit over de vaststelling van de begroting.

Verder wordt nu alvast vermeld dat u de bestuursrapportage 2016 op 28 september kunt verwachten. In de bestuursrapportage wordt de prognose van de uitkomst van het rekeningresultaat 2016 opgenomen.

Raadsbegroting 2016

Najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------