Willem-Jan Mandersloot

Willem-Jan Mandersloot

Foto van Willem-Jan Mandersloot

Contact informatie

Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 27 maart 2018 tot: Functie: Raadslid
Logo van Senioren Heerhugowaard
Fractie: Senioren Heerhugowaard Periode: van: 9 april 2018 tot: Website: www.seniorenheerhugowaard.nl Functie: Fractievoorzitter
Logo van Presidium
Commissie: Presidium Periode: van: 9 april 2019 tot: Functie: Fractievoorzitter