Willem-Jan Mandersloot

Willem-Jan Mandersloot

Foto van Willem-Jan Mandersloot
E-mailadres: wjmandersloot@seniorenheerhugowaard.nl
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 27 maart 2018 tot: Functie: Raadslid
Logo van Senioren Heerhugowaard
Fractie: Senioren Heerhugowaard Periode: van: 29 maart 2018 tot: Website: www.seniorenheerhugowaard.nl Functie: Raadslid