Wesley Boer

Sprekers fragmenten:

Commissie Mens en Samenleving 03 december 2019 20:00 uur

Commissie Mens en Samenleving 12 maart 2019 20:00 uur

Commissie Mens en Samenleving 22 mei 2018 20:00 uur

Raadscommissie Middelen - Stadsbeheer 15 januari 2018 20:00 uur

Raadscommissie Stadsontwikkeling 07 november 2017 20:00 uur