mr. G.E. (Gido) Oude Kotte

mr. G.E. (Gido) Oude Kotte

Foto van mr. G.E. (Gido) Oude Kotte
E-mailadres: g.oudekotte@heerhugowaard.nl

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Op 20 maart 1980 ben ik geboren in Apeldoorn. Na 15 jaar Apeldoorn ben ik via Heerenveen, Leeuwarden en Groningen samen met mijn vriendin in 2009 komen wonen in de schitterende wijk Stad van de Zon. Ik heb bestuurskunde gestudeerd aan de Thorbecke Academie en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Waarom ben ik actief in de politiek?
Het is nu eenmaal in de politieke arena waar besluitvorming over de samenleving plaatsvindt. Als je mee wilt praten over wat de beste oplossing is voor maatschappelijke vraagstukken, of als je wilt mee discussiëren of iets nu eigenlijk überhaupt wel of niet een maatschappelijk probleem is, dan moet je lid worden van een politieke partij. In een politieke partij vorm je een visie over hoe een samenleving bestuurd moet worden en wat daarin de rol is van de overheid.

Mijn keuze voor het CDA!
Toen ik de verschillende partijen in Nederland en hun opvattingen over de samenleving eens goed ging bestuderen, was er maar één keuze: de christendemocratie. In onze samenleving sta je met mensen in verbinding. Via familiebanden en vriendschap, via lidmaatschap van een sport- en/of muziekvereniging of via een geloofsgemeenschap. Daarnaast staan veel mensen met elkaar in verbinding door vrijwilligerswerk. Die sociale verbindingen zijn de kracht van de samenleving en het CDA vindt het ontzettend belangrijk om die verbindingen te versterken, want op die wijze krijg je een sterke samenleving. Ik vind het belangrijk dat de overheid hierin investeert.

g.oudekotte@heerhugowaard.nl

Ik ben verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

  • Sociale zaken en werkgelegenheid (uitkeringen reintegratie wsw, beschut werken, schuldhulp minima en armoedebeleid, jongerenloket, fusie WNK en Haltewerk en regionaal platform arbeidsmarkt (RPA), van school naar werk en werk naar werk)
  • Financie╠łn (maatschappelijk vastgoed, inkoop en aanbesteding, subsidieverordening, accountant en auditcommissie, belastingen)
  • Bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, Dienstverlening en ICT)
  • Project Ambtelijke Fusie met Langedijk (Beleid)
  • Project Middenweg Zuid
  • Project De Bever
  • Project Reijnderseiland