Monique Stam - de Nijs

Monique Stam - de Nijs

Foto van Monique Stam - de Nijs
E-mailadres: vcm.stam@heerhugowaard.nl
Logo van College Intern
Orgaan: College Intern Periode: van: tot: Functie: College lid
Logo van College
Orgaan: College Periode: van: tot: Functie: Wethouder

Partij: VVD
Portefeuille 

‘Ik woon in Zuidwijk, ben getrouwd en heb drie kinderen.’

Waarom Heerhugowaard? 
‘Ik woonde in Warmenhuizen en werkte in Amsterdam. Toen ik mijn man leerde kennen en we een huis voor ons tweeën zochten wilden we wonen in een plaats met een station. Kon ik met de trein naar mijn werk. Dat werd de Planetenwijk in Heerhugowaard. Daarna hebben we nog in Butterhuizen gewoond en nu dus in Zuidwijk. We wonen alweer 32 jaar in Heerhugowaard; een groene stad met mooie voorzieningen.’

Wat zou u graag anders zien in Heerhugowaard?
‘Ik zou willen dat we weer meer naar elkaar omkijken. De sociale cohesie versterken, zoals dat zo mooi heet. Ik ga me daar sterk voor maken. Door de sterke groei van het aantal inwoners en de tijdgeest is dat toch wat in de verdrukking geraakt, vind ik. En we hebben die onderlinge verbondenheid echt nodig in de jaren die komen. Denk maar aan alle veranderingen in de zorg.’

Wat wilt u in deze collegeperiode bereiken?
‘Dat de schop de grond in gaat voor de ondertunneling van het spoor. Het zit in mijn portefeuille, dus ik kan me daar persoonlijk voor inzetten. Ik ga nog steeds voor 2017, dus dat kan net binnen deze collegeperiode.’

Wat doet u in uw vrije tijd?
Ik heb heel weinig vrije tijd. Tennissen lukt nog net, maar ik zou meer piano willen spelen, schilderen, meer lezen. Muziek is heel belangrijk voor mij. Elke dag luister ik naar muziek, bijvoorbeeld van de lokale omroep Heerhugowaard A Life.’

Monique Stam-de Nijs is verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

 • Economische Zaken (inclusief toeristische recreatie, beleid bedrijfsterreinen, bedrijfscontacten, vestigingsklimaat en regionale samenwerking)
 • Citymarketing
 • Mobiliteit (inclusief verkeer en vervoer, parkeerbeleid, fietsbeleid, ov knooppunten)
 • Wonen (inclusief volkshuisvesting, huisvesting arbeidsmigranten, urgentie, woningbouwprogramma)
 • Duurzaamheid
 • Project Onderdoorgang stationsgebied, inclusief Broekhorn
 • Project De Vaandel
 • Project Stadshart
 • Project Heliomare
 • Project Alton