Monique Bankras-van der Klein

Monique Bankras-van der Klein

 Manager bij  Stichting Blosse. Manager/ directeur kindcentrum de Vaart voor opvang en onderwijs. Coördinator peuterproject Zyuderwaert. Aandachtfuntionaris meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Bezoldigd

 

Voorzitter Werkgeverscommissie raad