Joke van Ruitenbeek

Sprekers fragmenten:

Commissie Mens en Samenleving 10 maart 2020 20:00 uur

Commissie Meespraak en Communicatie 21 januari 2020 20:00 uur

Commissie Mens en Samenleving 12 november 2019 20:00 uur

Commissie Mens en Samenleving 17 september 2019 20:00 uur

Commissie Mens en Samenleving 14 mei 2019 20:00 uur

Commissie Stad en Ruimte 02 april 2019 20:00 uur

Commissie Mens en Samenleving 12 maart 2019 20:00 uur

Commissie Stad en Ruimte 06 november 2018 20:00 uur

Commissie Mens en Samenleving 19 juni 2018 20:00 uur

Commissie Mens en Samenleving 10 april 2018 20:00 uur

Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 09 november 2017 20:00 uur