Joke van Ruitenbeek

Joke van Ruitenbeek

Foto van Joke van Ruitenbeek

Contact informatie

Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 28 november 2017 tot: Functie: Raadslid
Logo van Senioren Heerhugowaard
Fractie: Senioren Heerhugowaard Periode: van: 28 november 2017 tot: Website: www.seniorenheerhugowaard.nl Functie: Raadslid
Logo van Commissie Meespraak en Communicatie
Commissie: Commissie Meespraak en Communicatie Periode: van: tot: Functie: Bestuurlijk coördinator

06 -12722249