Gemeenteraad

Gemeenteraad

Logo van Gemeenteraad

Contact informatie

Aantal zetels:
31
Contact informatie:

Heeft u een vraag aan de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie: griffie@heerhugowaard.nl of bel 14072

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en bepaalt wat er gebeurt in de gemeente. Ze vormt samen met het college van B & W het bestuur van gemeente Heerhugowaard. De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft 31 leden verdeeld over 9 partijen. De leden van de raad worden iedere vier jaar direct door de bevolking gekozen. De raad bepaalt hoe onze gemeente op hoofdlijnen moet worden bestuurd. En ook hoeveel geld waarvoor beschikbaar is. Zo geeft de raad de lijnen aan waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid voorbereidt en uitvoert. Later controleert de gemeenteraad of het college het ook heeft gedaan zoals de raad dat heeft bedoeld.

De raad vergadert in principe elke maand, op de laatste dinsdagavond. Het volledige vergaderschema kunt u vinden onder het kopje "vergaderingen" op deze website.

Ook heeft de gemeenteraad ‘raadscommissies’ ingesteld. Deze commissies adviseren de raad over de te nemen besluiten die op de raadsagenda staan. Raadscommissies bestaan vaak uit raadsleden die zich hebben gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld onderwijs, financiën of bouwprojecten.

Leden

Laatste tweets

Meer tweets van Gemeenteraad