Gemeenteraad

Gemeenteraad

Logo van Gemeenteraad
Aantal zetels: 31
E-mailadres:
Contact informatie:

Heeft u een vraag aan de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie: griffie@heerhugowaard.nl of bel 14072


De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en bepaalt wat er gebeurt in de gemeente. Ze vormt samen met het college van B & W het bestuur van gemeente Heerhugowaard. De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft 31 leden verdeeld over 9 partijen. De leden van de raad worden iedere vier jaar direct door de bevolking gekozen. De raad bepaalt hoe onze gemeente op hoofdlijnen moet worden bestuurd. En ook hoeveel geld waarvoor beschikbaar is. Zo geeft de raad de lijnen aan waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid voorbereidt en uitvoert. Later controleert de gemeenteraad of het college het ook heeft gedaan zoals de raad dat heeft bedoeld.

De raad vergadert in principe elke maand, op de laatste dinsdagavond. Het volledige vergaderschema kunt u vinden onder het kopje "vergaderingen" op deze website.

Ook heeft de gemeenteraad ‘raadscommissies’ ingesteld. Deze commissies adviseren de raad over de te nemen besluiten die op de raadsagenda staan. Raadscommissies bestaan vaak uit raadsleden die zich hebben gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld onderwijs, financiën of bouwprojecten.

Leden

Foto van Bert Blase Bert Blase (Raadsvoorzitter)
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (plv. Raadsvoorzitter)
Foto van Falco Hoekstra Falco Hoekstra (2e plv. Raadsvoorzitter)
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Anita Arissen Anita Arissen (Raadslid)
Foto van Daniëlle Barhorst Daniëlle Barhorst (Raadslid)
Foto van Wesley Boer Wesley Boer (Raadslid)
Foto van Frank de Bont Frank de Bont (Raadslid)
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Raadslid)
Foto van Roxy van Dijk Roxy van Dijk (Raadslid)
Foto van Gijs Dirkmaat Gijs Dirkmaat (Raadslid)
Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Raadslid)
Foto van Anja Grim Anja Grim (Raadslid)
Foto van Alex Harren Alex Harren (Raadslid)
Foto van Falco Hoekstra Falco Hoekstra (Raadslid)
Foto van Jasper John Jasper John (Raadslid)
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (Raadslid)
Foto van Gea Klercq Gea Klercq (Raadslid)
Foto van Christiaan Kwint Christiaan Kwint (Raadslid)
Foto van Femke Lammerts Femke Lammerts (Raadslid)
Foto van Hudson Louis Hudson Louis (Raadslid)
Foto van Milo Poland Milo Poland (Raadslid)
Foto van Joke van Ruitenbeek Joke van Ruitenbeek (Raadslid)
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Raadslid)
Foto van Nico Troost Nico Troost (Raadslid)
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Raadslid)
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Raadslid)
Foto van Véronique Wanst Véronique Wanst (Raadslid)
 

Laatste tweets

Meer tweets van Gemeenteraad