Femke Lammerts

Sprekers fragmenten:

Commissie Meespraak en Communicatie 21 januari 2020 20:00 uur

Commissie Mens en Samenleving 12 november 2019 20:00 uur

Commissie Meespraak en Communicatie 21 mei 2019 20:00 uur

Gemeenteraad 26 maart 2019 20:00 uur

Commissie Mens en Samenleving 16 oktober 2018 20:00 uur

Gemeenteraad 02 oktober 2018 20:00 uur

Commissie Stad en Ruimte 12 juni 2018 20:00 uur