Commissieleden niet-raadslid

Commissieleden niet-raadslid

Commissieleden - niet raadsleden ondersteunen de fracties bij het raadswerk en nemen ook zitting in verschillende raadscommissies.

Commissieleden - niet raadsleden zijn geen gekozen volksvertegenwoordigers.

De commissieleden - niet raadsleden krijgen een beperkte financiele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Leden

Foto van Mike Douma Mike Douma (Commissielid)
Foto van Pieter-Jan de Groot Pieter-Jan de Groot (Commissielid)
Foto van Ellen Kerk Ellen Kerk (Commissielid)
Foto van Auke Pool Auke Pool (Commissielid)
Foto van Frank Reiber Frank Reiber (Commissielid)
Foto van Robert Vermeulen Robert Vermeulen (Commissielid)
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (Commissielid)