Commissie Stad en Ruimte

Hier vindt u informatie over de Commissie Stad en Ruimte.

  • Vragen over deze commissie? Neem dan contact op met de griffie via griffie@heerhugowaard.nl of tel.14072 
  • De voorzitter van deze commissie is Gea Klercq en de plaatsvervangend voorzitter Michael Feelders. 
  • Werkgebied van de commissie: In deze commissie ligt het accent op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, zoals woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en aanleg van recreatiegebieden, beheer van de openbare ruimte en verkeersveiigheid.
  • Omdat het taakveld van de commissie breed is, is er geen sprake van een vaste bezetting van de commissies. Iedere fractie kan een raadslid en/of commissieleid-geen-raadslid inzetten die gespecialiseerd is in de te behandelen agendapunten