Commissie Mens en Samenleving

Hier vindt u informatie over de Commissie Mens en Samenleving.

  • Vragen over deze commissie? Neem dan contact op met de griffie via griffie@heerhugowaard.nl of tel.14072 
  • De voorzitter van deze commissie is Joke van Ruitenbeek en de plaatsvervangend voorzitter Falco Hoekstra.
  • Werkgebied van de commissie: In deze commissie staat het welzijn van inwoners centraal. Denk aan onderwijs en sociale voorzieningen, maar ook aan kunst, cultuur, sport en het subsidiebeleid. De zorg, het sociaal domein en thema's als leefbaarheid zijn andere thema's die in deze commissie worden behandeld.
  • Omdat het taakveld van de commissie breed is, is er geen sprake van een vaste bezetting van de commissies. Iedere fractie kan een raadslid en/of commissieleid-geen-raadslid inzetten die gespecialiseerd is in de te behandelen agendapunten