Commissie Meespraak en Communicatie

Commissie Meespraak en Communicatie

Contact informatie:

Vragen over deze commissie? Neem dan contact op met de griffie via griffie@heerhugowaard.nl of tel. 14072 • De voorzitter van deze commissie is Jolanda van Ling-Wanst en de plaatsvervangend voorzitter Robert Vermeulen.

• Werkgebied van de commissie: In deze commissie staat meespraak en communicatie centraal. De commissie vindt haar basis in de raadsagenda 2018-2022. De raad wil een open dialoog inwoners en samen maatschappelijke vraagstukken signaleren en oppakken. Het verder stimuleren en bevorderen van participatie is voor de gemeenteraad een belangrijke prioriteit. 

• Omdat het taakveld van de commissie breed is, is er geen sprake van een vaste bezetting van de commissies. Iedere fractie kan een raadslid en/of commissielid-geen-raadslid inzetten die gespecialiseerd is in de te behandelen agendapunten.

Leden

Foto van Frank Reiber Frank Reiber (Plv. bestuurlijk coördinator)
Foto van Joke van Ruitenbeek Joke van Ruitenbeek (Bestuurlijk coördinator)
Foto van Jolanda van Ling-Wanst Jolanda van Ling-Wanst (Voorzitter commissie)
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Commissielid)
Foto van Jasper John Jasper John (Commissielid)
Foto van Christiaan Kwint Christiaan Kwint (Commissielid)
Foto van Femke Lammerts Femke Lammerts (Commissielid)
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Commissielid)
Foto van Robert Vermeulen Robert Vermeulen (plv voorzitter commissie)