Commissie Meespraak en Communicatie

Commissie Meespraak en Communicatie

Contact informatie

Contact informatie:

Vragen over deze commissie? Neem dan contact op met de griffie via griffie@heerhugowaard.nl of tel. 14072 


• De voorzitter van deze commissie is Jolanda van Ling-Wanst en de plaatsvervangend voorzitter Robert Vermeulen.

• Werkgebied van de commissie: In deze commissie staat meespraak en communicatie centraal. De commissie vindt haar basis in de raadsagenda 2018-2022. De raad wil een open dialoog inwoners en samen maatschappelijke vraagstukken signaleren en oppakken. Het verder stimuleren en bevorderen van participatie is voor de gemeenteraad een belangrijke prioriteit. 

• Omdat het taakveld van de commissie breed is, is er geen sprake van een vaste bezetting van de commissies. Iedere fractie kan een raadslid en/of commissielid-geen-raadslid inzetten die gespecialiseerd is in de te behandelen agendapunten.

Leden